Alkoholnäringsregistret
Framsidan E-blanketter Lausuntopyyntömenettely Produktregister
Suomeksi
Årsrapport om detaljförsäljning av alkoholdrycker

Logga in
FO-nummer * Tillståndsnummer *
Instruktioner

  • Ange företagets FO-nummer och tillståndsnumret (åttasiffrig nummerserie).
  • Rapporten ska lämnas in efter utgången av rapporteringsperioden årsvis senast 31.1. Försummelse att lämna in rapporten inom utsatt tid kan som allvarligast leda till en påföljdsavgift.
  • Om du misslyckas med att logga in, kontrollera tillståndsnumret. 
  • Om årsrapporten behöver korrigeras eller du behöver information om den årsrapporten som lämnas in, ta kontakt regionalförvaltningsverket av din region.