Alkoholnäringsregistret
Framsidan E-blanketter Lausuntopyyntömenettely Produktregister
Suomeksi
Årsrapport om detaljförsäljning av alkoholdrycker

Logga in
FO-nummer * Tillståndsnummer *
Instruktioner

  • Ange företagets FO-nummer och tillståndsnumret (åttasiffrig nummerserie).